Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Контакти

Leipzig, Russenstrasse 194

00491778441669

vorstand@bgorthodox-leipzig.de

Свети Тайнства

Богослужебните чинодействия по важност се делят на св. Тайнства и треби.

Св. Тайнства са установени от Господа Иисуса Христа свещенодействия, при които при произнасяне на определена молитвена формула се изпросва Божията благодат, която невидимо се проявява, като ни очиства, възражда, подкрепя, освещава и спасява.

Требите са установени от Църквата чинодействия, чрез които се измолва Божията помощ при една или друга духовна и телесна потреба.

В по-широк смисъл и св. Тайнства могат да бъдат смятани за треби, особено тия, които задоволяват частни духовни нужди, като напр. св. Тайнства Брак, Елеосвещение и др.

Под думата „обред“ се разбира външната страна на богослужебните чинодействa.

Тайнствата са църковни свещенодействия, духовно-осезаеми средства за спасение. В тях чрез видими знаци се дава невидима благодат Божия, която очиства от греховете, освещава човешката природа и я въвежда във вечен живот. Всяко Тайнство има две страни: видима или външна и невидима или вътрешна.

Видимата част на Тайнството са: веществото, което се употребява (например водата при Кръщението, хлябът и виното при Евхаристията, мирото при Миропомазването), думите, които се произнасят и главните действия.

Невидимата страна е тайнственото възприемане на благодатните дарове на Св. Дух, които са различни за всяко тайнство. Православната църква има седем Тайнства. Те са: Кръщение, Миропомазване, Евхаристия (Причастие), Покаяние, Свещенство, Брак, Елеосвещение. Едни от тайнствата (Кръщение, Брак и Свещенство) не могат да се повтарят в живота на човека, останалите четири могат. Кръщение, Миропомазване, Евхаристия и Покаяние са необходими за всички членове на Църквата, Свещенство, Брак и Елеосвещение не се извършват над всички членове на Църквата.