Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Контакти

Leipzig, Russenstrasse 194

00491778441669

vorstand@bgorthodox-leipzig.de

Дарение

„А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.“ (Мат. 6 3:4)

БПЦО „Св. вмчца Варвара„ е енория, част от Западно- и Средноевропейска епархия към Българската православна църква. В Германия БПЦО е регистрирана като Еingetragener Verein e.V. – дружество с обществено полезна цел, а не със стопанска (комерсиална) цел. Основната цел, която си поставя БПЦО е духовно обгрижване и запазване на православния български дух и традиции, християнска просветна дейност и най-вече църковен и молитвен живот сред нашите сънародници в гр. Лайпциг и околностите. БПЦО няма никакъв финансов интерес, освен необходимите средства за извършване на своята общественополезна дейност.

За изпълнението на поставените цели и дейности БПЦО не получава финансиране от българската, нито от немската държава, нито от Българската православна църква, нито от Митрополията. БПЦО самофинансира своята дейност главно чрез доброволен членски внос и доброволни дарения (самопожертвования).

Църковното настоятелство на БПЦО се избира за срок от 4 години като всички членове извършват църковната дейност на доброволни начала, без възнаграждение.

БПЦО трябва ежемесечно да покрива своите разходи за наем на Църквите, в които извършваме Богослужения, включително разходи за ток, вода, отопление, почистване. Освен това е нужно БПЦО да разполага със средства за закупуване на необходимата църковна утвар, Богослужебна книжнина, одежди за свещенослужителите, икони, свещи и всичко, необходимо за нормално провеждане на Богослуженията, Светите тайнства и требите.

В Германия законът е уреден така, че всички, които работят и са членове на евангелската или на католическата църква, плащат данък, който ежемесечно се удържа от заплатата на работника и се превежда на съответната църква. Ние като православни християни и членове на БПЦ сме освободени от този данък. Затова и всеки боголюбив православен християнин би могъл, според силите и възможностите си, да отдели от заплатата си своята лепта, с която да подкрепи богоугодното дело – нашата Православна църковна община.

На Великия вход на всяка Литургия свещеникът поменава всички дарители с прошение към милостивия Бог като казва: „ Дарителите, основателите, настоятелите да помене Господ в Своето Царство сега и винаги и вовеки веков.“

И тъй всички благочестиви Християни, които желаят да подпомогнат нашата материална издръжка, с което да запишат своите имена като дарители в нашата Църковна община, могат да сторят това със своето скромно пожертвование, лично, по банков път или по:Donate via PayPal

Zahlungsempfänger: Kirchengemeinde Hl. Barbara

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 69 3702 0500 0020 1499 61
BIC: BFSWDE33XXX

За всяко дарение по банков път, може да получите дарителска квитанция. Тази важи пред данъчните служби когато декларитате годишния данък приход. С всяко сторено дарение получавате облекчаване от данъците.

Благодарим на всички за Вашата подкрепа! 

Бъдете благословени!

„Всеки да отделя, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог люби оногова, който драговолно дава. (2 Кор. 9:7)

„Милостта се връща към тези, които я дават… защото каквото ти си дал, с изобилие ще го получиш.“ 

(Св. Василий Велики към богатеещите)