Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Контакти

Leipzig, Russenstrasse 194

00491778441669

vorstand@bgorthodox-leipzig.de

Акатист на Света Великомъченица Варвара

Кондак 1
Избрана от Бога от идолопоклонническия род, невесто Христова, и призвана в осветения народ, в обновените в Бога хора, като се избавяме чрез теб от различни злини и нападения, ние, умоляващите те, ти пеем благодарствени и хвалебни песни, свята и всехвална Великомъченице:и понеже имаш дръзновение пред Бога, освободи ни от всякакви беди, та с радост да ти пеем: радвай се, Варваро, невесто Христова прекрасна.

Икос 1
Непорочно съхранила честната и вселюбезна ангелска чистота, честна Варваро, ти се сподоби да бъдеш съжителка на ангелите, с които пеейки на небесата Троическа песен, чуй нас, пеещите на земята тези похвални песни:

Радвай се, девице, предопределена от Бога да се уподобиш в страданията, на Неговия Син;Радвай се, от Сина Божий, Светлина от Светлина, призвана от тъмнината в чудната светлина на вярата и Неговата благодат.Радвай се, защото призована от Светия Дух, сама, тялом и духом си била свята; радвай се, защото си се опазила непорочна от сквернотата на плътта и духа.Радвай се, защото дева за родения от Дева Жених чисто се сгоди; радвай се, защото заради Небесния не пожела да познаеш земния годеник.Радвай се, крине на девството, израснал долу, сред идолските тръни; радвай се, цвете на чистотата, разцъфнал горе в неувяхваща слава.Радвай се, защото се наслаждаваш на благоухание в небесното Христово лозе; радвай се, защото там се утешаваш с лицезрението на най-прекрасния от човешките синове.Радвай се, защото избели своята риза в кръвта на Агнеца, в девствения лик на небесата.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 2
Затворена от бащата във висока кула света Варвара се почувства като възведена от Божията десница на небесата. Като положи разумен възход в сърцето си, тя се издигаше с ума си от тъмнината към Светлината и от прелестта на идолите към истинския Бог, пеейки му: Алилуия.

Икос 2
Като искаше да познае непостижимия за разума Творец на всички твари, светата девица Варвара, размисляйки в себе си, се питаше: „Кажи ми, как е възможно мрачните идоли да създадат чудните небесни светила“. Заедно с Псалмопевеца тя си отговори: „Всички езически богове са бесове, един е Бог и Господ, Който е на небесата и сътвори всички светила“. Удивлявайки се на твоя разум, мъдра дево, казваме:Радвай се, защото си по-разумна от старците идолослужители; радвай се, защото си по-мъдра от мъдреците на този свят.Радвай се, защото Бог ти яви непостижимата и тайна Своя премъдрост; радвай се, защото Сам Бог те научи на истинско богословие.Радвай се, защото чрез ума Христов превъзхождаш всички звездобройци; радвай се, защото по-ясно от тях прозря небесния кръг.Радвай се, защото в творението като в огледало видя Самия Творец; радвай се, защото в сътворените тела видя Несътворената Светлина.Радвай се, защото сега на небесата виждаш лице в лице светлината на Божието лице; радвай се, защото в тази светлина неизказано се веселиш.Радвай се, умна звезда, която озарена от Божието лице, се явяваш светла като слънце; радвай се, мислена луна, от която нощта на заблуждението просиява като ден.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 3
Силата на Всевишния даде тогава на света Варвара, както в древност на пророк Иезекиил, лице твърдо като диамант, силно пред идолослужителите, за да не се страхува от техните звероподобни лица, нито да се ужасява от лютите заплахи. Към тях, подобната на мъдър мъж дева, с дръзновение зовеше: „Почитам Троицата, в Едно Божество, и като Му се покланям с вяра, велегласно пея: Алилуия“.

Икос 3
Имайки дадена й свише мъдрост, света Варвара се затече към строителите на бащината баня и като им откри тайната на Света Троица, им повели да направят три прозореца в банята. „Тъй като – рече тя – идолослужителите имат уста, но не славят истинския Бог, нека каменните стени на тази баня с трите прозореца като стри уста да свидетелстват, че Бог е Един, славен и почитан в Света Троица от всички твари“. За такава мъдрост, света Варваро, приеми тази похвала:Радвай се, защото в банята с трите прозореца си изобразила купела на Светото Кръщение в името на Пресвета Троица; радвай се, защото в този купел към водата и Духа си прибавила и своята мъченическа кръв, която те уми.Радвай се, защото чрез трите прозореца си прогонила противящата се на Света Троица тъмнина на многобожието; радвай се, защото през тях си видяла Троическата светлина.Радвай се, защото през тези три прозореца Слънцето на правдата, възсияло тридневно от гроба, милостно погледна на тебе; радвай се, защото чрез тях възсия за тебе денят на Троическото спасение.Радвай се, защото твоето сърце винаги е било отворено за Единия в Троица Бог; радвай се, защото здраво си заключила сетивата при битката с плътта, света и дявола.Радвай се, защото си отворила в душата си трите духовни прозореца: на вярата, надеждата и любовта; радвай се, защото чрез тези три прозореца в Троическото Божество съградената в три дни от Тялото Христово Църква си видяла.Радвай се, защото на тебе небесата от трите ангелски чина се отвориха; радвай се, защото горните Троически обители радостно те приеха.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 4
Буреносната ярост на твоя баща, дишащ заплахи и убийства, забушува над храма на твоята душа, света Варваро, но не можа да го поколебае: защото той е основан на твърдия камък на Христовата вяра, в която ти, мъдра дево, непоколебимо стоейки, пееш на укрепващия те Иисус Христос: Алилуия.

Икос 4
Като чу от тебе, мъдрата дъщеря, нечувани слова за Света Троица, твоят баща Диоскор затъкна ушите си като глуха аспида и подобно на змия с отровно жило се устреми да те погуби с меча си: но ти, невесто Христова Варваро, подобно на твоя жених Иисус, който избяга от меча на Ирод, си избягана от меча на Диоскор, като желаеше да обърнеш сърцето му от жестока ярост в бащина любов. Твоето разумно бягство ние почитаме така:Радвай се, блажена, прогонена заради правдата от земния дом; радвай се, богата в Бога, защото заради Христа бе лишена от бащините богатства.Радвай се, защото твоето обедняване е Небесно Царство; радвай се, защото за тебе се приготвя съкровището на вечните блага.Радвай се, словесна агнице, прибягнала от злия вълкомъчител към Добрия Пастир Христос; радвай се, защото влезе в двора на Неговите праведни овце, стоящи отдясно.Радвай се, незлобива гълъбице, скрила се от земния гарван при Небесния Орел; радвай се в сянката на Неговите криле намерила добра закрила.Радвай се, честна дъще на Небесния Отец, преследвана до смърт с безчестие от земния родител; радвай се, приета със слава от безсмъртния Господ на Славата във вечния живот.Радвай се, търсена от нас в този живот застъпнице; радвай се, усърдна при Бога наша молитвенице.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 5
Като богопратена звезда, света великомъченице Варваро,:тичайки пред баща си, тайнствено си го наставлявала в пътя, водещ към Слънцето на Правдата, възсиялия от Дева, Христос Бог. Но той с ослепени душевни очи, изведнъж те изгуби и с телесните, когато ти премина разделилата се по Божие повеление скала и се скри в пещерата, откъдето извиси глас като птица, пеейки на Бога: Алилуия.

Икос 5
Пастирите, като те видяха да се криеш в пещерата, удивени питаха: „Коя е тази словесна агница? От кой вълк бяга?“ И ето Диоскор, по-зъл от вълк, се затече към планината и като те намери скрита там, хвана те за девическите коси и те повлече към дома си по пътя на мъченичеството, на който ние, верните, те посрещаме с това приветствие:Радвай се, защото се уподоби на млада кошута сред благоуханните планини; радвай се, защото като положи в сърцето си духовното възлизане, възлюби небесното повече от земното.Радвай се, защото се избави от рова на гибелното идолослужение; радвай се, защото си се устремила към планината на Троическото поклонение.Радвай се, защото си преминала през скали, бягайки от жестокосърдното гонение; радвай се, защото сред скалите намери утвърждаващият те Камък – Христос.Радвай се, защото влезе в каменната пещера, за да видиш Иисус в каменния гроб положен; радвай се, защото Го видя седящ в Престола на Славата.Радвай се, защото косите, които пазеше за Христа, без Чиято воля и косъм на главата няма да загине, бяха изскубнати на земята; радвай се, защото те са преброени от Христа за увенчаване на небесата.Радвай се, украсила със своята кръв косите си като с цветя; радвай се, защото твоите окървавени коси се превърнаха в златен венец.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 6
Подражвайки на богоносните проповедници, Христовите апостоли, с дръзновение си проповядвала пред лицето на мъчителите Христа истинския Бог: и заради Него мъжествено, света Варваро, си претърпяла да трият дълбоките ти рани с власеница и с остри чирепи. И затова в тъмницата като в чертог си се вселила в Христа, пеейки Му: Алилуия.

Икос 6
Христос Господ, възсиял в твоето сърце светлината на истинското богопознание, възсия и пред очите ти, със светлината на Своето Божествено лице: Като възлюбен твой Жених, Той дойде в полунощ в тъмницата при тебе, непорочната Своя невеста, с обич те посети, раните ти изцели, и неизказано те зарадва със светлината на Своето лице, а нас, верните, научи да ти пеем така:Радвай се, безпощадно измъчвана заради пострадалия Христа; радвай се, защото си сразила с търпение невидимия враг.Радвай се, понесла на своето тяло раните на твоя Господ; радвай се, защото Сам Господ те изцели от всички рани.Радвай се, защото Сам Господ, Светлината на света, ти се яви в тъмницата; радвай се, защото Лекарят на душата и тялото посети тебе, болната.Радвай се, защото светло възлезе от земната тъмница в небесния чертог; радвай се, защото с твоите кърви си изтъкала брачната си одежда.Радвай се, защото призоваващите те с вяра се изцеляват чрез тебе от всяка болест.Радвай се, бърза освободителко от греховни окови; радвай се, добра целителко на дълбоки рани.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 7
Искайки да постигне своето желание, безумният мъчител се опитваше с ласкателства да те отвърне, света Варваро, от истинския Бог към лъжливите идоли, но ти като мъдра девица си си му отговорила: „По-лесно е да превърнеш твърдия диамант в мек восък, отколкото мене да отвърнеш от Христа, моя Бог: Когото с Отца и Светия Дух, изповядвам, славя и хваля като Един истински Бог и Му пея: Алилуия“.

Икос 7
Нова нечовешка ярост показа звероподобния мъчител, когато заповяда, света Варваро, да те окачат на дърво и да стържат с железни куки тялото ти, да горят със свещи твоите ребра и да удрят с тежък чук главата ти. Като спомняме благоговейно твоето свръхестествено търпение, те прославяме с тези похвали:Радвай се, защото си била повесена на дърво заради Христа, Разпнатия на Кръста; радвай се, защото си била стъргана по ребрата заради Иисуса, Прободения с копие в реброто.Радвай се, защото си разпалила огъня на любовта към Бога в твоето сърце; радвай се, защото с горящи свещи си била опалвана заради Него.Радвай се, защото в търпението си била по-твърда от диамант; радвай се, защото мъжествено си останала по-здрава от каменен стълб.Радвай се, защото удряйки те по главата, чукът на мъчението небесен венец ти изкова; радвай се, защото този чук съкруши главата на твоя враг.Радвай се, защото пострада на земята с Христа и заради Него; радвай се, защото на небесата се прослави с Него и за Него.Радвай се, защото си крепка победителка на всички наши врагове; радвай се, защото си бърза помощница във всички наши беди.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 8
Като видя дивното и страшно страдание на света Варвара, благочестивата Иулиана се удиви много как младата девица с крехко тяло мъжествено търпи тези страдания за Христа; и като се просълзи с умиление, благодарствено възпя Христа Бога: Алилуия.

Икос 8
Сладчайшият Христос е бил всичко за тебе, света Варваро, затова с радост си претърпяла страшни мъчения заради Него, казвайки: „Как да не пия чашата на страданията, която ми даде моя възлюбен Жених?“ Затова като сама се яви чаша, изливаща сладостта на чудесни изцеления, всички ти пеем така:Радвай се, защото хвърли в адския пламък идолската злоба; радвай се, защото възлюби небесната Иисусова сладост.Радвай се, мислена стомна, изпълнена с небесната манна на извършването на Божията воля; радвай се, защото изпълняваш добрите желания на верните.Радвай се, река, изпълнена с водите на Божията благодат; радвай се, изворе, кипящ от изливане на чудеса.Радвай се, защото избяга като пчела от зловонието на идолските жертви; радвай се, защото долетя при сладкия аромат на благоуханния Христов мир.Радвай се, защото с раните по цялото си тяло си била подобна на пчелна пита; радвай се, защото капките твоя кръв бяха по-сладки от мед.Радвай се, защото споменът за теб е пресладък за всички верни; радвай се, защото твоето име е пречестно за цялата Църква Христова.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 9
Цялото ангелско естество се зарадва с велика радост, като видя твоята мъжествена сила, света и непобедима мъченице Варваро: като видяха Ангелските чинове, че старият враг, прегордият княз на тъмнината с цялото си бесовско и дяволско пълчище е посрамен, победен и повален под нозете ти от тебе, една млада девица, със силен глас възпяха Богу: Алилуия.

Икос 9
Красноречивите витии със своите риторски езици не могат да изкажат величието на твоите болезнени страдания, Варваро: кой ще каже каква беше твоята болка, когато гръдта ти бе отрязана? Кой ще опише срама на девическото лице, когато бе водена гола по целия град от беззаконния мъчител? Само при спомена за твоята болка и безчестие ние тръпнем и с умиление зовем:Радвай се, добра фиданке на градината Христова; радвай се, истинска лоза от Христовото лозе.Радвай се, защото твоите отрязани гърди са като два грозда, принесени в чест на твоя Господ; радвай се, защото твоята кръв е като вино на умилението, изтекло от тях.Радвай се, защото заради Христа – Разсъблечения, и твоята дреха е била съблечена; радвай се, защото заради Него, Водения из Иерусалим за обругание, и ти си била водена из града за поругание.Радвай се, защото твоята голота е била покрита от Ангел със светла одежда; радвай се, защото с нея от очите на нечестивите, невидимо си била покривана.Радвай се, защото си била чудно зрелище за ангели и хора; радвай се, защото със своето търпение и самите мъчители си удивила.Радвай се, защото Сам Господ погледна милостно от небесата на твоите страдания; радвай се, защото Сам Той, Подвигоположникът, похвали твоите подвизи.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 10
Като искаше да спасиш душата си, ти не пощади тялото си, света Варваро: когато тръгна на смърт чрез посичане; ти застана радостно под острия меч като под красив венец, пеейки на Бога, укрепяващ те в мъченическия подвиг: Алилуия.

Икос 10
По-твърдо от каменна стена беше окаменялото сърце на Диоскор, света Варваро, твоя вече не родител, а жесток мъчител: като чу за твоето осъждане на смърт, той не само не се натъжи, а сам със своя меч отсече твоята свята глава и така според предреченото от Господа нечестивият баща предаде на смърт своето чедо. За твоята блажена кончина приеми от нас тази песен:Радвай се, защото заради Главата на Църквата – Христа, склони своята глава под меча; радвай се, защото поради любов към Небесния, човеколюбив и Безсмъртен Отец, си предадена на смърт от земния, безчовечен и тленен баща.Радвай се, защото завърши добре служението на мъченическия път; радвай се, защото до смърт запази жива вярата в безсмъртния годеник Христа.Радвай се, защото ти бе дадена сила свише в борбата със силите на преизподнята, радвай се, защото във висините бе облечена в победоносна слава от Христа Победителя.Радвай се, увенчана с оръжието на Божието благоволение на земята; радвай се, украсена с цвета на нетлението на небесата.Радвай се, хубост и похвала на девиците; радвай се, красота и радост на мъчениците.Радвай се, крепко прибежище за християните; радвай се, твърда застъпнице за верните.Радвай се, Варваро, невесто Христова, прекрасна.

Кондак 11
Макар и многочислени, знаем, че нашите похвални песни не са достатъчни, за да те прославим достойно, света и всехвална мъченице Варваро: но ние, благодарни за изобилно даваните чрез тебе Божии дарования, благодарно пеем на Бога, прославен в тебе със Своите благодеяния: Алилуия.

Икос 11
Виждайки, света дево Варваро, че си поставена като светоносна свещ на небесния светилник пред престола на Света Троица; откъдето, просвещавайки с лъчите на твоите молитви нощния мрак на нашите грехове, ни наставяш на светлия път на спасението, ни подобава да ти пеем така:Радвай се, светоумни лъче, присъединен към незалязващата светлина; радвай се, духовна зорнице, възлязла да озариш невечерния ден.Радвай се, благовонна смирно, облагоухаваща Църквата Христова; радвай се, златно кадило, принасящо тамяна на молитвата за нас на Бога.Радвай се, изобилно мирохранилище на изцеления; радвай се, неизчерпаемо съкровище на Божиите дарове.Радвай се, чашо, черпеща радост от изобилието на Божия дом; радвай се, съсъде, изпълнен от Христа със сладостта на всички небесни блага.Радвай се, диаманте, украсил пръстена на безсмъртното обручение с Христа; радвай се, прекрасен венец, държан в Господните ръце.Радвай се, защото Царят на Славата, Господ на силите те е облякъл в слава и величие; радвай се, защото на тебе Царят на царстващите и Господ на господстващите е дал Своето Царство и господство.Радвай се, Варваро, невесто Христова прекрасна.

Кондак 12
От Бога ти е дадена благодат да запазваш от болести и внезапна смърт всеки човек, който спомня и слави с вяра, любов и благоговение твоите свети страдания; не лишавай и нас от тази благодат, добра дево Варваро, та и ние, здрави духом и тялом, в сегашния и в бъдещия живот да пеем за тебе на Бога: Алилуия.

Икос 12
Възпяваме твоите подвизи, почитаме страданията, хвалим дълготърпението, облажаваме твоята свята кончина; славим твоето в крехко тяло непобедимо мъжество, с което се прослави на земята и на Небето, свята и добропобедна великомъченице Варваро, и в чест на твоите победоносни подвизи и страдания, похвално ти пеем така:Радвай се, с любов приета от ангелските чинове да живееш сред тях; радвай се, въведена с радост от девствения лик в небесния чертог.Радвай се, съпроводена с радостен глас от мъченическите чинове под венеца на славата си; радвай се, приела от всички небесни жители целувание в Господа.Радвай се, защото голяма е твоята награда на небесата; радвай се, защото е вечна твоята радост в сиянието на светиите.Радвай се, наша крепка застъпнице против видими и невидими врагове, радвай се, наша вечна ходатайке за радост, благодат и слава.Радвай се, изцелителко на нашите душевни и телесни болести; радвай се, подателко на спасителните земни и небесни блага.Радвай се, защото в тебе се уповаваме да бъдем запазени от внезапна и вечна смърт; радвай се, защото на тебе се надяваме да достигнем вечния живот.Радвай се, Варваро, невесто Христова прекрасна.

Кондак 13
О, многострадална и всехвална, света великомъченице Варваро! Приеми това наше моление и ни избави от всякакви душевни и телесни болести, видими и невидими врагове, и чрез твоето богоприятно застъпничество ни запази от вечните мъки, та заедно с тебе да пеем на Бога во веки: Алилуия.(Този кондак се чете 3 пъти. След това се чете 1-ви Икос и 1-ви Кондак.)

Молитва
О, света и всехвална великомъченице Варваро! Ние, събраните в твоя Божествен храм, като се покланяме и целуваме с любов раката с твоите мощи, облажаваме с похвали твоите мъченически страдания и в тях Самия страстоположник Христа, дал ти не само да вярваш в Него, но и да пострадаш за Него, те умоляваме, застъпнице: моли с нас и за нас, милостивия и благоутробен Бог, милостно да чуе нас, просещите Неговата благост, да не ни оставя без нужното за нашия живот и спасение и да ни даде християнски, безболезнен, непосрамващ и мирен край на живота, причастен на Божествените Тайни, и на всички, търсещи Неговото човеколюбие и помощ, на всяко място и при всяка скръб и обстоятелство, да даде Своята велика милост, та по Божията благодат и твоето топло застъпничество да бъдем винаги здрави душевно и телесно и да славим дивния в Своите светии Бог Израилев, неотделящ Своята помощ от нас, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Друга молитва
Към тебе, премъдра и прекрасна, света, славна и всехвална дево, великомъченице Варваро, аз, немощният, прибягвам и като облажавам с похвали твоите мъченически страдания, припадам и те моля: виж греховните ми рани, виж и немощта на моята душа и подбудена от твоето обикновено милосърдие и благост, погрижи се да ме изцериш. Обърни внимание към гласа на моята молба и чуй като едничко мое убежище моя вик. Моли светата единосъщна, живототворяща и неразделна Троица – Бога, за мене, грешния твой раб, да ме помилва сега и в деня на моята смърт. Аз зная, света дево, че ако пожелаеш, ти си силна да ми помогнеш, и че за тебе нищо не е невъзможно, стига да не пренебрегнеш молитвените ми въздишки. Нека твоето многострадално тяло излекува многото страсти на моята душа и тяло. Твоята глава, посечена с меч, нека даде на главата ми вода, очистителна за моите грехове. Нека твоите пречисти устни запазят устата ми от празнословие, и нека я отворят всякога да възвестява хвала на Господа. Твоите очи, които са видели Троичната светлина, нека видят и моето желание за доброто, тъй че и аз да отвръщам очите си, за да не виждат суетата, но винаги да виждам небесното блаженство. Нека твоята отсечена ръка ме напише в книгата на живота и нека ме удостои всякога да издигам ръце към Всевишния, и да не посягам към грешни дела. Твоите нозе, които са побързали със светла свещ към Божия палат при небесния Жених, нека направят, щото и аз с моите нозе да бързам за всяко добро дело; нека законът Господен бъде светилник на нозете ми и светлина за моите пътеки. Нека твоите рани ме освободят от моите греховни рани и нека твоята многократно проливана в мъченията кръв, очисти душата и тялото ми от всяка нечистота. Нека твоята смърт не ми даде да умра без Изповед и покаяние! Защото ти си прославена в някои добротворства, и най-вече в това, че всички, имайки надежда на тебе и винаги призовавайки те на помощ, избягват от внезапна смърт, от която избави и мене, окаяния, чиста дево, великомъченице Варваро. И с всемощните твои молитви удостой ме, подкрепен с благодатта на Божествените Тайни на Тялото и Кръвта на моя Господ и Спасител, да имам християнски, безболезнен, непосрамен и мирен свършек на моя живот, и така готов да премина далечния път на смъртта дори до небесната планина, където да се удостоя и аз, заедно с тебе, лице в лице да видя Триединия Бог, и да Го славя винаги и в безкрайни векове. Амин.

Тропар
Да почетем святата Варвара: съкрушила вражеските мрежи, всечестната се избави като птица от тях с помощта и оръжието на Кръста.

Кондак
Последвала Бога, благочестно възпяван в Троица, страдалице, си потъпкала идолското поклонение. Страдаща сред подвизите, Варваро, не си се уплашила от заплахите на мъчителите, мъдра, и винаги с висок глас си възпявала: Троицата почитам, Едно Божество.