Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Контакти

Leipzig, Russenstrasse 194

00491778441669

vorstand@bgorthodox-leipzig.de

Свето тайнство Брак (Венчание)

Според църковното схващане жената съпруга трябва да бъде ангел на мира в къщата. Тя не бива да се грижи за суетни украшения и модни дрехи, а да облагородява в постоянна молитва сърцето си, като го украсява с кротост и доброта. Св. ап. Петър казва: „Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та, ако някои от тях не се покоряват на словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещаване, като видят вашия чист богобоязлив живот.“ (1. Петр. 3:1-2).

Св. Моника, майката на бл. Августин, била женена за езичник. Той се казвал Патрикий, бил сприхав, с груб нрав и се отнасял към своята жена жестоко и несправедливо. Въпреки това тя като християнка била винаги внимателна и добра към него. Бл. Августин свидетелства за нея: „Тя се подчиняваше на своя мъж като на Господа и се стараеше да го обърне към Христа. Затова и говореше с него за Иисус Христос повече със свети дела, отколкото с думи. Така тя го спечели за себе си и заедно с това спечели неговата любов и уважение. Недостатъците му тя понасяше с такава кротост и търпение, че никога не му отправи нито един упрек. Когато забелязваше, че е гневен, тя гледаше да не му противоречи с думи или с дело. И когато го виждаше спокоен, му даваше отчет за себе си и заедно с това му доказваше, че той несправедливо є се е гневил“.

Така между тия съпруг и съпруга не само се е запазил мирът в семейството, но благоразумната съпруга спечелила мъжа си и за небето, защото под нейното благотворно влияние той приел християнството, покръстил се и умрял във вяра.

Когато Бракът е действително  Брак и съпружески съюз придружен с желание да се продължи родът, тогава той е добър, защото умножава числото на онези, които благоугаждат на Бога…. Добре е за жената да почита в лицето на мъжа Христос; добре е за мъжа да не безчести в лицето на жената Църквата.
Писано е “ Ще бъдат двамата една плът“,  а една плът да има и една чест“
Св. Григорий Богослов